Føll 2014

I 2014 venter vi føll etter følgende kombinasjoner:

 

Liesbeth vd Menger * Menno vh Aegtherhuus

Stintans Dagny * Menno vh Aegtherhuus

Evita * Jonatan

22.04 fikk Evita årets første føll, ei stor fin hoppe etter Jonatan.

 

Nå går Evita og føllet hennes på Vestnes, der Evita er adoptivmor til et føll der hans egen mor ikke hadde melk.

Evita, med datter nærmest, og adoptivsønn bakerst. Foto: Birgitte Forshaug
Foto: Karine Kristiansen

23.05 fikk Dagny et cremello hoppeføll etter Menno.

Foto: Karine Kristiansen

26.05 kom Liesbeth med årets siste føll, en flott rød hingst med stripebles etter Menno.